Om nettverket

KS har invitert kommuner og fylkeskommuner til å være med og videreutvikle kunnskap om hvordan omstilling til et lavutslippssamfunn best kan gjennomføres, basert på lokale og regionale fortrinn. Dette skal gjennomføres som et praktisk utviklingsarbeid i 11 kommuner/fylkeskommuner på grunnlag av anbefalinger og kunnskap fra rapporten «Kortreist kvalitet» (2016).

De 11 kommunene/fylkeskommunene som deltar i prosjektet vil hver for seg få bistand fra kunnskapsmiljøene til forfatterne av «Kortreist kvalitet»-rapporten (Cicero, Civitas og Insam) til å utvikle en plattform for omstillingsarbeidet og til arbeid med konkrete omstillingstiltak. I tillegg vil det være minst to årlige samlinger for alle deltakerne.

De 11 kommunene/fylkeskommunene er:

 • Asker
 • Kristiansand
 • Arendal,
 • Overhalla
 • Moss
 • Lier
 • Bergen
 • Stord
 • Stad
 • Akershus
 • Trøndelag