Dokumentbank

 

Her kan du laste ned Kortreist Kvalitet-rapporten:
Kortreist kvalitet rapport (norsk)
Local Quality – English

Oppfølging strategimøte 11.01.2022

Rapport fra nettverkssamling 7. juni 2021, Stad (Zoom)

Dokumenter fra Nettverkssamling Kortreist Kvalitet, Asker (Zoom) 9. november 2020:
Rapport fra samlingen i november finner du her
Her finner du programmet, alle presentasjoner og filmer fra samlingen
Her finner du en filmsnutt om tettstedspakkeprosjektet.

Dokumenter fra digital dugnad 7. mai 2020:
Rapport Kortreist Kvalitet digital samling 07.05.20
Viken omstilling – innledning 7 mai 20
Kortreist krisehåndtering – innledning Arendal 7 mai 20
Klimasats innledning på Kortreist kvalitet 7. mai 20

Dokumenter fra nettverkssamling 12.-13. november 2019 i Trøndelag:
Rapport: Oppsummering fra samlingen
Trondheim kommune – Bopilot
Mære landbruksskole
Trøndelag fylkeskommune – Hurtigbåt
Trøndelag fylkeskommune – Næringsklynger i sirkulærøkonomien
Trøndelag fylkeskommune – Omstilling i Trøndelag
Trøndelag fylkeskommune – Klimaverksted for ungdom
Viken fylkeskommune – Klima i Viken
Svartlamon boligstiftelse

Dokumenter fra Workshop Grønn mobilitet med Asker, Kristiansand og Lier, 25. september 2019:
Presentasjon fra insam
Presentasjon fra Arendal kommune
Presentasjon fra Asker kommune
Presentasjon fra Lier kommune
Presentasjon fra Kristiansand kommune
Rapport fra hele Workshop for Grønn mobilitet
Mobilitetsplanlegging for virksomheter i Kristiansandsregionen – Rapport fra Rambøll
Mobilitetsplanlegging for virksomheter i Kristiansandsregionen – Veileder fra Rambøll

Dokumenter fra fra første samling, 22.-23. januar 2019:
Oppsummering fra oppstartssamlingen.

Presentasjoner:
Lars Wang
Hege Westskog
Eivind Selvig
Lars Eivind Bjørnstad
Arendal kommune
Bergen kommune
Eid kommune
Kristiansand kommune
Lier kommune
Trøndelag kommune 1
Trøndelag kommune 2
Veien videre