Dokumentbank

 

Her kan du laste ned rapporten:
Kortreist kvalitet rapport (norsk)
Local Quality – English

Dokumenter fra nettverkssamling 12.-13. november 2019 i Trøndelag

Rapport: Oppsummering fra samlingen

Trondheim kommune – Bopilot

Mære landbruksskole

Trøndelag fylkeskommune – Hurtigbåt

Trøndelag fylkeskommune – Næringsklynger i sirkulærøkonomien

Trøndelag fylkeskommune – Omstilling i Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune – Klimaverksted for ungdom

Viken fylkeskommune – Klima i Viken

Svartlamon boligstiftelse

Dokumenter fra Workshop Grønn mobilitet med Asker, Kristiansand og Lier, 25. september 2019:

Presentasjon fra insam

Presentasjon fra Arendal kommune

Presentasjon fra Asker kommune

Presentasjon fra Lier kommune

Presentasjon fra Kristiansand kommune

Rapport fra hele Workshop for Grønn mobilitet

Mobilitetsplanlegging for virksomheter i Kristiansandsregionen – Rapport fra Rambøll

Mobilitetsplanlegging for virksomheter i Kristiansandsregionen – Veileder fra Rambøll

 

Dokumenter fra fra første samling, 22.-23. januar 2019:

Oppsummering fra oppstartssamlingen.

Presentasjoner:

Lars Wang
Hege Westskog
Eivind Selvig
Lars Eivind Bjørnstad
Arendal kommune
Bergen kommune
Eid kommune
Kristiansand kommune
Lier kommune
Trøndelag kommune 1
Trøndelag kommune 2
Veien videre

 

Dokumenter fra digital dugnad 7. mai 2020

Rapport Kortreist Kvalitet digital samling 07.05.20

Viken omstilling – innledning 7 mai 20

Kortreist krisehåndtering – innledning Arendal 7 mai 20

Klimasats innledning på Kortreist kvalitet 7. mai 20