Dokumentbank

 

Her kan du laste ned Kortreist Kvalitet-rapporten:
Kortreist kvalitet rapport (norsk)
Local Quality – English

Rapport fra nettverkssamling 7. juni 2021, Stad (Zoom)

Dokumenter fra Nettverkssamling Kortreist Kvalitet, Asker (Zoom) 9. november 2020

Rapport fra samlingen i november finner du her

Her finner du programmet, alle presentasjoner og filmer fra samlingen

Her finner du en filmsnutt om tettstedspakkeprosjektet.

 

Dokumenter fra digital dugnad 7. mai 2020

Rapport Kortreist Kvalitet digital samling 07.05.20

Viken omstilling – innledning 7 mai 20

Kortreist krisehåndtering – innledning Arendal 7 mai 20

Klimasats innledning på Kortreist kvalitet 7. mai 20

 

Dokumenter fra nettverkssamling 12.-13. november 2019 i Trøndelag

Rapport: Oppsummering fra samlingen

Trondheim kommune – Bopilot

Mære landbruksskole

Trøndelag fylkeskommune – Hurtigbåt

Trøndelag fylkeskommune – Næringsklynger i sirkulærøkonomien

Trøndelag fylkeskommune – Omstilling i Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune – Klimaverksted for ungdom

Viken fylkeskommune – Klima i Viken

Svartlamon boligstiftelse

 

Dokumenter fra Workshop Grønn mobilitet med Asker, Kristiansand og Lier, 25. september 2019:

Presentasjon fra insam

Presentasjon fra Arendal kommune

Presentasjon fra Asker kommune

Presentasjon fra Lier kommune

Presentasjon fra Kristiansand kommune

Rapport fra hele Workshop for Grønn mobilitet

Mobilitetsplanlegging for virksomheter i Kristiansandsregionen – Rapport fra Rambøll

Mobilitetsplanlegging for virksomheter i Kristiansandsregionen – Veileder fra Rambøll

 

Dokumenter fra fra første samling, 22.-23. januar 2019:

Oppsummering fra oppstartssamlingen.

Presentasjoner:

Lars Wang
Hege Westskog
Eivind Selvig
Lars Eivind Bjørnstad
Arendal kommune
Bergen kommune
Eid kommune
Kristiansand kommune
Lier kommune
Trøndelag kommune 1
Trøndelag kommune 2
Veien videre