8.8 Internasjonale prosesser

Klimatoppmøtet i Paris (2015) viste betydningen av kommunesektorens arbeid for å bli anerkjent som et selvstendig politisk nivå. Kommunesektoren, både internasjonalt og i de enkelte land, kan framover få en viktigere rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Kommunesektoren i Norge har lenge spilt en viktig rolle i det internasjonale klimaarbeidet, og Norge har også kunnet høste av viktige erfaringer som er gjort i andre land. 

Utfordrings- og mulighetsbildet, sentrale prinsipper for å realisere innovasjon og omstilling, samt de eksempler som er presentert ovenfor, leder til spørsmålet om hva som bør gjøres framover. Dette gjelder både i den enkelte kommune, region, og i kommunesektoren forøvrig.